1. І клас - две общообразователни паралелки (виж)

2. ІІ клас - две общообразователни паралелки (виж)

3. ІІІ клас - две общообразователни паралелки (виж)

4. ІV клас - две общообразователни паралелки (виж)

5. V клас - четири общообразователни паралелки (виж)

6. VІ клас - три общообразователни паралелки (виж)

7. VІІ клас - три общообразователни паралелки (виж)

8. VІІІ клас – две общообразователени паралелки (виж)

9. VІІІ клас – профил Природоматематически – информационни технологии с прием след 7 клас (виж)

10. VІІІ клас - профил Чуждоезиков – английски език с прием след 7 клас (виж)

11. ІХ клас – профил Природоматематически – информационни технологии с прием след 7 клас (виж)

12. ІХ клас – профил Чуждоезиков – английски език с прием след 7 клас (виж)

13. Х клас – профил Природоматематически – информационни технологии с прием след 7 клас (виж)

14. Х клас – профил Чуждоезиков – английски език с прием след 7 клас (виж)

15. ХІ клас – профил Природоматематически – информационни технологии с прием след 7 клас (виж)

16. ХІ клас – профил Чуждоезиков – английски език с прием след 7 клас (виж)

17. ХІI клас – профил Природоматематически – информационни технологии с прием след 7 клас (виж)

18. ХІІ клас – профил Чуждоезиков – английски език с прием след 7 клас (виж)

общо 30 паралелки


7 полуинтернатни групи

ПИГ 1 – І клас

ПИГ 2 – ІІ клас

ПИГ 3 – III клас

ПИГ 4 – ІV клас

ПИГ 5 – V клас

ПИГ 6 – V клас

ПИГ 7 – VI клас