2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.12.2015г.
2016 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2016г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2016г.
2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2017г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.12.2017г.
2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2018г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2018г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2018г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.12.2018г.
2019 г.
БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2019г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2019г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2019г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.12.2019г.