15.III.2010

    КОНКУРС

    Ръководството на СОУ "Иван Вазов"  обявява конкурс за презентация на тема "Моето училище". Тя може да съдържа информация за :

        - История на училището;

        - Материална база;

        - Успехите на ученици и учители при различни изяви - спечелени призови места, награди и отличия;

        - Реклама;

        - Други оригинални идеи;

Презентацията да не съдържа повече от 10 слайда и да се представи на оптичен носител (CD).

Срок на представяне :

        - До 29.03.2010г. за първо класиране;

        - До 29.04.2010г. за второ класиране;

Да бъдат представени при Р. Спасова или Е. Русимова.

Награди :

        - Първо място - 60 лв.

        - Второ място - 40 лв.

        - Трето място - 20 лв.

Най-добрите презентации ще бъдат качени в сайта. Обявяване на победителите и връчване на наградите - 24.05.2010г.