15.IX.2010

Министър Томислав Дончев – гост на СОУ „Иван Вазов“
по случай откриването на новата учебна година

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

   Първият училищен звънец отбеляза началото на новата учебна 2010/2011 година за близо шестстотинте възпитаници на СОУ “Иван Вазов” – гр. Вършец. Сред официалните гости на церемонията бяха г-н Томислав Дончев – Министър на еврофондовете, г-н Петър Атанасов – Директор на дирекция „Европейска интеграция”, г-жа Боряна Бончева – Кмет на община Вършец, г-н Иван Лазаров – Председател на Общински съвет – Вършец и г-жа Мария Балканджиева – представител на ЦМЕДТ “Амалипе”.
   В словото на г-жа Ани Ангелова, Директор на училището, бяха отбелязани успехите на неговите възпитаници и педагогическия персонал в много области на училищния живот – награди от участия в състезания и олипмпиади. Специално внимание беше отделено на дейностите, в които децата вземат участие, благодарение на повече от двадесетте успешно спечелени и реализирани проекта в СОУ “Иван Вазов”.
През новата учебна година предстои стартирането на съвместния проект с училището в гр. Брусарци и II СОУ – гр. Монтана, осъществяващ се със съдействието на ЦМЕДТ “Амалипе” и фондация “Америка за България”, в който СОУ “Иван Вазов” е определено за базово училище. В специалното си приветствие към учениците г-жа Мария Балканджиева адмирира успехите, постигнати до сега по отношение на справянето с проблемите, възникващи при обучение на деца от различни етноси и пожела на всички търпение, постоянство и упоритост, за да постигнат мечтите си.
   Нека този поздрав бъде за всички участници в новото съвместно начинание на трите училища от област Монтана, обединили усилията си за преодоляване на предразсъдъците към различията и пожелание бъдеща ползотворна работа!

  Мили учители, скъпи деца и родители!
  Център Амалипе и аз като негов представител Ви приветствам с откриването на новата учебна година! Като всяко ново нещо, тя открива пред нас нови възможности, нови пътеки към реализиране на мечтите и целите ни.
  Искам първо да се обърна към Вас учители! Вие, които сте отдали живота си на просветната дейност! Вие, които с възрожденски дух и нестихващ ентусиазъм се борите, за да може светлината на знанието да огрее всяко детско сърце! Благодарим Ви, за това, че независимо от всички трудности и перипетии, Вие скъпи носители на мъдростта, продължавате с всяка следваща година да дарявате знание, мъдрост и да изграждате ценности в подрастващото поколение!
   Не случайно (Средно общообразователно училище „Иван Вазов” в град Вършец) Вашето училище е избрано в Проектът ни „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”! С годините Вие доказахте, че независимо от етническата си принадлежност всяко дете може не само да бъде задържано в класната стая, но и да усети училището като свое, да го обикне и да запази любовта си към познанието. Когато педагогическият екип е сговорен и отворен към всяко дете, тогава проблемът със задържането на деца отсъства. Това е сигурен знак, че Вашето училище не изпълнява функциите си чисто административно, а се грижи за това учениците да получат както добро образование, така и уютът и подкрепата, от която се нуждаят.Това, което постигна Вашето училище е достойно за адмирации. Оценявайки успехите Ви, Център Амалипе Ви включи като базово училище, т.е. училище, справило се с проблемите, произтичащи от сблъсъкът на различните етноси. Това различава добре работещото училище от останалите – че от всеки сблъсък то извлича позитивите и се учи от създалата се проблемна ситуация. Защото, както са казали древните източни философи – Всичко идва от опита. А Вашият опит е богат и достоен за уважение! Поради това Център Амалипе, подпомогнат от Фондация „Америка за България” Ви засвидетелства своето доверие, че Вашето училище с 65-годишна история, успешно ще съумее да предаде добрите си практики по задържането на ромските деца в училище, като същевременно с това сме сигурни, че няма да пропуснете да научите и по нещо ново от Вашите т.нар. пилотни училища. Ние вярваме, че всяко училище има какво и да научи от другите, знаем, че с професионалният си опит и творчески порив, Вие скъпи учители ще дадете добрият пример за това как наистина може да се съвмести работата с удоволствието.
   Знаем, че проблемът с интеграцията не е проблем само на отделното училище, а и водещ проблем на държавата, поради това Център Амалипе ще продължава своето застъпничество в образователната сфера за създаване на единна последователна Национална стратегия за интеграция на децата от етническите малцинства. Ще работим в насока подобряване на условията за равен достъп до качествено образование, постигане на ползотворен работещ диалог между отделните институции, и разбира се, ще работим за все повече детски усмивки. Откриването на новата учебна година разгръща и нови възможности пред всички нас да оценим постигнатото и да скицираме целите си. Знайте, скъпи учители, че само ако всяка малка частица от веригата се завърти, ще се постигнат желаните резултати.
   За това – Нека работим с намерение за открит и плодотворен диалог между звената на всички нива!
На Вас, родители, искаме да изкажем благодарност за това, че подкрепяте децата си, за да се превърне образованието в тяхна ценност. Децата са бъдещето на България, те са като пъпки, които ще разцъфнат с Ваша помощ. Най – важното е да ги подкрепяте и да ми дадете свободата, с която те ще разкрият творческият си потенциал и възможности. Нека се вслушваме повече в детските желания, защото те са необременени от предразсъдъци и догми! Училището е и за Вас, мили родители! Вие участвате дейно в живота му, подпомагайки и насърчавайки децата си. Отворете сърцата си и приемете различието, защото само заедно можем повече!Скъпи деца, искаме да ви пожелаем много търпение и постоянство, които ще ви отворят вратите към знанието. Вярвайте в себе си, защото вие можете! Приемете своите ученици такива, каквито са и ги оценете, защото те са ваши приятели. Най-важното от всички неща е да сте задружни. Няма значение от какъв етнос е детето до вас, каква религия изповядва и какъв е майчиният му език. Важно е какво е сърцето му. Бъдете усърдни в това, което правите и усилията ви ще бъдат възнаградени.

   На добър час!