18.I.2011

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

 МКБППМН към Община Вършец започна провеждането на превантивни психологически тренинг-обучения със учениците от СОУ „Иван Вазов“ по различни обществено значими теми като – „Що е това агресивно поведение, и как да се справим с него“, „Наркотици и опиати – какво не знаем за тях“, „Развиване на социални умения и компетентности“, „Основни човешки права, и развиване на гражданско съзнание“ и т.н. В обученията се работи с класовете по отделно, като се използват интерактивни методи за работа в групи. Чрез решаване на казуси, симулационни игри и неформални и иновативни подходи у учениците се създава практическо разбиране за понятия като: толерантност, открита комуникация, отговорност, компромис, уважение към другия, грижа един за друг, искреност и откровеност, поемане на отговорност, усещане за обща цел, търпение и взаимоуважение.
 Сред първите, които разиграха казуси и се научиха как да реагират при предлагане на упойващи вещества, на кого да позвънят при проблем и други, бяха учениците от 8 б клас. Класният ръководител Елена Петрова и Наско Илиев – психолог и обществен възпитател в продължение на два часа предвиждат още подобни срещи, като по желание на децата ще се коментират темите „Трафик на хора“, „Как да общувам с връстниците си“, „Интереси“ и други.

Наско Илиев – психолог и обществен
възпитател към МКБППМП към Община Вършец

(коментирай тази новина)