08.IV.2011

Тържествено честване на Международния ден на ромите в град Вършец

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  Учениците от СОУ „Иван Вазов” организираха блестящо посрещане на 8 април в градчето, където българи и роми отбелязаха заедно празника. Децата се готвиха в продължение на седмици за достойно представяне пред обществе- ността. Изготвиха брошури, включващи информация за произхода, обичаите и тра- дициите на техния ромски етнос с цел запознаване на населението с историята и културата им. Те бяха посрещнати сърдечно от г-жа Бончева, кмет на общ. Вършец, заместник-кмета г-н Стоянов, експерта по образование и култура, г-жа Георгиева, централата на ГЕРБ и останалите административни центрове. Така получиха възможност да разкажат за себе си, да споделят своите интереси и мечти, да бъдат забелязани и да разберат, че са обичани и значими.По улиците и в заведенията цареше ведро настроение, разменяха се поздрави и усмивки. Всички се почерпиха за хубавия празник, който сплотява малките и големи жители на градчето.

(коментирай тази новина)