09.V.2011

Ден на ученическото самоуправление

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

   Днес е 9 май – необикновен ден за нас, ден на ученическото самоуправление. На пръв поглед всичко си върви по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището е в ръцете на учащите. Всяка една длъжност – на учител, директор, счетоводител, касиер се изпълнява от учениците на СОУ „Иван Вазов”. Като заместници можем да преподаваме учебния материал, да следим за отсъствията, по споразумение с учителя да поставяме оценка, да провеждаме разговори с ученици, родители и други учители по възникнали проблеми на класа, да отговаряме за дисциплината и изпълненията на дежурствата, да организираме посещения на културни мероприятия. Денят на самоуправлението ни позволява да покажем своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията. Дава ни възможност да обогатим своя социален опит, да докажем, че сме знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух. Всички сме единодушни, че самоуправлението е нещо много положително като емоции и натрупване на полезна информация за образователния процес и влизането в една различна от ежедневието роля помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.

Симона Петкова
Розалия Георгиева

Снимки:     Виктор Видолов
Димитър Петков

(коментирай тази новина)