06.VII.2011

Семинар за планиране на втората година
от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  От 4 до 6 юли в град Велико Търново се проведе работна среща на директори и учители от училища, избрани да се включат през втората година на проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”. Проектът се реализира на национално ниво и се финансира от Фондация „Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа от училища да се намали значително броят на отпадащите ученици, безпричинните отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и учители, чрез въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на образованието в гимназиална степен. За втора поредна година СОУ „Иван Вазов” продължава работата си по проекта като водещо базово училище, благодарение на упорития труд на целия училищен екип и постигнатите резултати. Освен средствата, осигурени за участието на училището в дейности, насочени към интеграцията на учениците от етническите малцинства, фондация „Америка за България” дава възможност чрез център „Амалипе” за кандидатстване на ученици от гимназиален курс в нова пилотна програма – осигуряване на стипендии до 400 евро годишно за деца в неравностойно положение, без ограничение за етническата им принадлежност. В момента се изготвят документите на над 30 ученици от училището, на които се очаква да бъдат закупени учебници и учебни помагала. Предстои обявяването на още два конкурса – за реинтеграция на отпаднали ученици от училище и обучение на възрастни роми до 8-ми клас за получаване на свидетелство за основно образование. Всички колеги от училищния екип вземат активно участие в дейностите, свързани с реализацията на предстоящите програми. Благодарение на общите усилия, работата на СОУ „Иван Вазов” е оценена като отлична, а самото училище като едно от най-успелите базови училища в страната.

(коментирай тази новина)