01.VIII.2011

ЛЯТНО   УЧИЛИЩЕ

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

   На 01.08.2011 г. в СОУ „Иван Вазов“ стартира изпълнението на учебните занятия по нов проект, финансиран от фондация „Америка за България“. Като единствено средищно училище на територията на общината, през всяка нова учебна година в него постъпват завършващите в НУ „Васил Левски“ четвъртокласници. Децата се адаптират трудно в новата училищна среда, голямата сграда и кабинетната система са непознати за тях. По различни причини, основната от които е нередовната посещаемост на занятията в начален курс, някои от тях изпитват сериозни обучителни трудности. Попадайки в смесените паралелки в пети клас, те веднага разбират разликата в нивото на знания с техните съученици, темпото им е по-бавно, което допълнително ги притеснява. Това затруднява работата на преподавателите, а и самите деца се чувстват непълноценни и трудно наваксват пропуснатото.
   Идеята за лятното училище дойде в голяма степен от самите бъдещи петокласници от кв. Изток, които с интерес искаха да разгледат новото училище – кабинетите, фитнес-центъра, компютърните зали. Така стигнахме и до обучението – за да са по-уверени в себе си всеки ден чрез използване на различни иновативни подходи началните учителки Б. Митрова и П. Борисова провеждат занятия по български език, математика, извънкласно четене. Другата част от обучението им е свързана с придобиване на основни познания за работа с компютър, тъй като много малко от тях имат такъв вкъщи. За всички ученици са закупени тетрадки, химикалки и моливи, чертожни комплекти и помагала. Осигурен им е и обяд в стола на училището.
   Към двете групи са включени и ученици с поправителни изпити от 5 клас за 2010/2011 учебна година. Всички работят с интерес и желание и първите резултати вече са налице – движат се съвсем уверено в новата училищна обстановка, ориентират се по таблото за разпределение на стаите, радват се на постигнатите успехи. Надяваме се лятното училище да се превърне в традиция, за да могат децата идвайки на 15 септември да бъдат спокойни, мотивирани и с изравнени шансове за равнопоставено включване в общоучилищния живот.

(коментирай тази новина)