20.IX.2011

ОБНОВЕН Е УЧЕНИЧЕСКИЯТ
СЪВЕТ НА СОУ „ИВАН ВАЗОВ“

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ


  На 20.09.2011 г. се състоя първото за новата учебна година заседание на Ученическия съвет на СОУ „Иван Вазов”. Съгласно Устава на съвета, мандатът му е едногодишен и през всеки септември ръководството се сменя. За 2011/ 2012 г. ръководният му екип е в състав:


Председател: Иванжелин Мишева
Заместник-председател: Димитринка Георгиева
Протоколчици: Гергана Богданова и Анета Лазарова
Финансист: Александра Йосифова
Касиери: Анита-Никита - 5 клас; Симона Н. - 6 клас; Яна - 7 клас; Даяна Т. - 8 клас; Теодора - 9 клас; Симона Д. – 10 клас; Мирослав - 11 клас; Антонио 12 клас
Организатори: Беатрис Йонина, Иван Иванов, Симона Антонова
Организатор на културните прояви пред обществеността: Десислава Горанова
Официален говорител: Ясен Анжело 12 клас

На първото заседание бяха взети следните решения:

1. Приема се Правилника за работа на УС.
2. Приема се Плана за работа на УС за 2011/2012 учебна година.
3. УС ще изготви свое табло с график на заседанията – по един път месечно. При необходимост Председателя свиква извънредни заседания.
4. Ученическия съвет ще изготви присъствени карти на всички членове, съгласно Правилника за работа на УС.
5. Председателят на УС ще води разговори с ръководството на училището и/или други организации за изготвяне на баджове за всеки член.

(коментирай тази новина)