13.XI.2011

98% от дванадесетокласниците искат
да продължат образованието си в ВУЗ

АНАЛИЗ НА АНОНИМНА АНКЕТА

  Анонимната анкета бе проведена през месец октомври 2011 година с 21 ученици от 12а клас, обучаващи се в паралелка с профил английски език. Анкетите е избор между два възможни отговора, без опция за допълнителни пояснения.
  100% от анкетираните са категорични, че за тях ученето е важно. Но само 52% ходят на училище, защото искат. Останалите 48% правят това, защото така трябва. 92% от учениците учат нови неща, дори когато не са на училище, 8% учат само в училище. 98% изявяват желание да продължат да учат във висше учебно заведение след като завършат, 2% не желаят това. 100% от анкетираните ученици обаче са категорични, че се чувстват достатъчно подготвени, за да бъдат приети в университет и още толкова са сигурни, че ще имат успешна кариера. За бъдещето си са спокойни 68%, 32% се тревожат какво ще им понесе то. 98% имат ясни цели за живота си, а 12% от 21 ученици не знаят какво точно да направят, за да постигнат целите си. 88% обичат трудните цели и предизвикателствата, 12% искат да им е лесно. Точно такова е разпределението на процентите за онези, които не се притесняват да правят грешки, защото се учат от тях, и на онези, които се притесняват да грешат, защото се излагат.
  Ако не знаят как да направят нещо питат 98%, упорстват, докато намерят решение 100% от учениците на 18 годишна възраст. Тревожен е факта, че 44% от учениците не се стараят много в училище, и не се стремят към това, което е в противоречие с факта, че 100% от отговорите смятат, че само трудът води към успех. 72% често правят повече от това, което се очаква от тях, а 88% искат да получават насоки как да се справят по-добре. Могат да постигнат всичко, което искат 88%, а 98% са категорични, че бъдещето им зависи само от тях.
  За 84% успехът на другите е вдъхновение и ги радва, а за 16% другият до тях да успее ги кара да се чувстват зле.

Елена Петрова
Преподавател по английски език


АНАЛИЗ НА АНОНИМНА АНКЕТА

Анонимната анкета бе проведена през месец ноември 2011 година с 21 ученици от 12а клас, обучаващи се в паралелка с профил английски език. Класът се отличава с добра среда за работа, любознателност и активност при различни инициативи.
  80% от учениците искат образователната система да позволява повече развлекателни мероприятия под различни форми. 40% набавят учебниците си от по-горните курсове, 40% ги купуват от различните борси, останалите ги получават като подарък. 70% не са заспивали в час по английски език, останалите се разпределят между отговори като Аз съм си заспал човек и Не помня. 70% са доволни от факта, че учат на една смяна, останалите 30% предпочитат да са втора смяна, защото не могат да се наспиват добре. 90% от завършващите през 2012-та година смятат, че не са нужни мерки за ограничаване достъпа до Интернет на учениците.
  По отношение английският език и мен като преподавател, 90% са напълно доволни от знанията, които получават в час. Също толкова определят отношенията си с преподавателя като Отлични. 80% от смятат, че учителят по английски език е винаги обективен, 20% мислят, че това се случва понякога. Същият процент ученици са отговорили, че присъствието им в час по езика е полезно и съответно, че това донякъде е така. Интернет ползват с образователна цел 70% от учениците, 30% не си помагат с допълнителни материали и тестове от глобалната мрежа. Като препоръка за по-доброто усвояване на езика предимно се посочва „Това, което получавам в училище и по време на консултациите ми е достатъчно” или „Бих искал да участвам в програма за международен обмен на ученици в страни, в които се говори английски език”. 60% смятат, че без езици е невъзможно да се живее в днешно време, 40% искат да учат, но само такива, които сами си изберат.
  За 50% от гимназистите е много важно да завършат с отличен успех, 40% от тях искат това, но смятат, че едва ли ще бъде възможно, 10% просто искат да завършат. 50% смятат, че изходящите и последващите входящи тестове, са излишни и само ги натоварват, 40% ги намират за полезни.

Елена Петрова
Преподавател по английски език