17.II.2012

Семинар „Превенция на ранните бракове“

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  По инициатива на председателя на Ученическия съвет – Иванжелин Мишева и момичетата-стипендиантки към Фондация „Америка за България” на 17.02.2012 година в Корпус 2 на СОУ „Иван Вазов” беше проведен семинар с участието на български и ромски момичета на тема „Ранните бракове сред ромската общност”.
   Момичетата от двата етноса проведоха откровен разговор по между си за любовта, секса, взаимоотношенията между партньорите, брака. Макар че не съществува фактически граждански брак, много от ромските момичета са принуждавани от своите родители да започнат съвместен живот с някого още на 14 – 16 годишна възраст. Чрез организираната среща те получиха възможност да изразят своето мнение по този въпрос, да поискат съвет, да сондират мнение. Дванадесетокласничките Диана и Борислава им представиха своите презентации „Устройство на женска и мъжка полова система” и „Сексът и брака”. Те обясниха начините за предпазване от ранна нежелана бременност, която неминуемо води до сключване на ранен брак при представителите на ромската общност. Въпросите бяха доста, а отговорите – полезни за присъстващите. Незнанието при тях е продиктувано от срам да разговарят с някого на тези теми, да изразяват свободно чувствата и мнението си – ограничения, наложени от години и завоалирани с маската на общоприетото схващане за морал в техните среди. Момичетата получиха шанс да се представят, да разкажат своите виждания за бъдещето. Те мечтаят успеят, да имат хубава работа и равностойни отношения с бъдещия си партньор, да бъдат оценявани и обичани. Всяка от тях имаше възможност да погледне отражението на лицето си в книгата-огледало „Човекът, който ще промени твоя живот”. Накрая шеговито се гласува долна граница за сключване на брак 20 години и то само ако претендентът за ръката се представи добре поне колкото влюбеният китаец, подарил на избраницата си роклята от 9999 рози. Семинарът завърши с отварянето на входната врата, защото беше организиран под мотото „Вход – само за жени”. И всички момичета излязоха през нея, помнейки отражението си в книгата-огледало – защото животът им може да се промени само ако те самите желаят това и се борят, за да успеят.

(коментирай тази новина)