29.VI.2012

Приключи XIV национален конкурс
„Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА НАШИЯ ПРИЗЬОР

  Специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди както следва:
  В категория „Графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други“:
  • Първо място – диплом и предметна награда на Константин Бойков Рачев от СОУ „Васил Левски“, гр. Севлиево с научен ръководител Росица Конова за разработване на специализиран сайт „Онлайн космическа игра“;
  • Второ място – диплом и предметна награда на Анета Иванова Лазарова от СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец с научен ръководител Радка Костадинова за компютърна презентация на тема „Луна“.
  • Трето място – диплом и предметна награда на Евгени Йорданов Йорданов от СОУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица с научен ръководител Наталия Горанова за компютърна рисунка на планетата Сатурн.
  В това направление участниците са били около 1500. От СОУ „Иван Вазов“ участвяха още и Божидар Калинов и Цветослав Живков с презентация „Земята - проект за живот“, Рени Каменова със презентация „Космосът“, Ива Стефанова с презентация „Черни дупки“.
  Награждаването ще бъде в началото на месец ноември от първия български космонавт Георги Иванов.

      www.evrika.org

(коментирай тази новина)