ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

20.II.2013

Открит урок по безопасност на
движението в ПИГ – 2 клас

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  На 20.02.2013 г. бе проведен открит урок по БДП с учениците от ПИГ – 2 клас с възпитател Венислава Замфировa съвместно с представител на пътна полиция към РУП-Вършец – полицай Калин Замфиров. Темата на урока е „За хората преди автомобилите. Светофар и регулировчик“. Акцентът бе върху светофар и регулировчик, тъй като в малките градове няма кръстовища които да се регулират от светофари и регулировчик. Този урок ще бъде от полза на учениците, когато посещават по-големи градове в който се регулират кръстовища от светофари и регулировчик.
  За онагледяване на урок бяха използвани презентациите: „За хората преди автомобилите“, „Мечова поука“, „Игра –познай думата“ , табла и полицай Замфиров запозна учениците с положенията на регулировчика, които разрешават преминаването на пътното платно.
  Учениците имаха подготвени работни листа за самостоятелна работа. За разведряване на обстановката бе използвана физминутка.
  Гости на урока бяха: Ани Ангелова-директор, родители, колеги и пътен полицай Замфиров.
  Учениците се забавляваха. Часа премина в динамична и приятна обстановка.

Венислава Замфирова