01.X.2013

Избори за представители на
Училищен съвет на децата

На 01.X.2013 г. в класовете от 5-ти до 12-ти се проведоха училищни избори за определяне на представители в УСД. Кандидатите представиха своите мотивации, а Ученическият инициативен комитет с членове:

  1. Елена Младенова Давидова
  2. Теодора Петьова Атанасова
  3. Мирела Петрова Петрова
  4. Гергана Любомирова Богданова
  5. Мария Ивова Митрова

обобщи резултатите, с които можете да се запознаете тук.Председател на УИК_____________
/Елена Давидова/