06.XI.2013

Гласът на децата

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  На 06.11.2013 г. в Община Вършец се проведоха първите избори за представители в Общински съвет на децата с участие на учениците от СОУ „Иван Вазов” и ПГИТ. Гости на официалното откриване бяха г-жа Мария Шуманска – областен координатор по проекта на ДАЗД, УНИЦЕФ и Фондация „Партньори България” за издигане ролята на детското участие, г-н Милен Гечовски – заместник областен управител, г-н Иван Лазаров и г-н Петър Стефанов. В своите приветствия те обещаха подкрепа си на младите хора, защото смятат, че даването на права и създаването на благоприятни условия за тях да развиват своите умения, да работят и активно да участват в живота на обществото, е от съществено значение за тяхното бъдеще като отговорни граждани.
  Децата от двете училища доказаха, че наистина заслужават оказаното им доверие с организацията на изборния ден – в картинната галерия на града в 13.30 ч. започна гласуването по ред, определен от Ученическата изборна комисия. В състава й бяха включени Рени Петкова – председател, Деница Славейкова – зам. председател и Ива Стефанова, Александра Йосифова, Елена Замфирова – членове. Всеки ученик получи правото да даде своя глас за предварително обявените десет кандидати. След приключване на изборния ден, съпроводен с много емоции, УИК обяви официално резултатите – членове на Общинския съвет на децата са: Георги Мечорски – първо място, следван от Калин Рангелов, Габриела Маринова, Цветомил Иванов, Гергана Богданова, Елена Давидова, Мирела Петрова и Кристина Конова.Те ще вземат участие в работата на ОбС в частта, отнасяща се до идеите и вижданията им за развитието на дейности, свързани с тях.
  Ангажираността на младите хора в гражданския живот на страната зависи както от самите тях, така и от държавата, от сътрудничеството по между им, което би довело до оптимални резултати, защото никой не може да направи всичко, но всеки може да направи нещо... С получаване на правото да се чуе и техния глас, всички направихме първата обща крачка. Разширяването на възможностите да изразяват мнение и зачитането на това мнение, е не само израз на уважение към детето и неговия развиващ се капацитет, но и реален принос на децата за обогатяване и развитие на обществото.

Албена Цветкова
Мария Вълчева