09.V.2014

Заедно можем повече

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  В края на месец април стартира изпълнението на заложените дейности по съвместния проект на Училищните детски съвети към СОУ „Иван Вазов” и ПГИТ. Последователно бяха проведени четири обучения по метода „Връстници обучават връстници” , по време на които над 150 деца имаха възможност да придобият нови знания и умения по темите „Механизъм и нива на детско участие”, „Застъпничество и застъпнически кампании”, „Умения за работа в екип”, „Лидерски умения”. Част от тях имаха състезателен характер, където надпреварата за приза „Лидер на децата” спечели Антоан Атанасов. В оспорвана борба между четири екипа в турнира по футбол, купата на Училищните детски съвети заслужено беше завоювана от отбора с капитан Иван Петров. Под ръководството на Мирела Петрова, Даяна Тачева и Теодора Атанасова се осъществи и семинарът в НУ „Васил Левски”, „Подавам ти ръка”, свързан с адаптацията на бъдещите петокласници, завършващи четвърти клас в ромския квартал. Със съдействието на директора на училището – г-жа Вангелова, и целия училищен екип, децата имаха възможност да изготвят проекти за своето бъдеще.
  По традиция Денят на Европа – 9 май, се отбелязва в училищата като ден на ученическото самоуправление. Ученици от различни възрастови групи поемат управлението на училището и организацията на учебния процес, разрешават проблеми, свързани с учебно-възпитателната и административна дейност. Преподавателите назначават свои заместници-предметчици. Учениците доказват възможности, желания и зрялост да поемат отговорности, да превърнат училището в стимулираща среда, отговаряща на изискванията, интересите и потребностите на младите хора, да организират всички по-значими събития. За втора поредна година получихме възможност да се включим в самоуправлението и на общинско ниво, където обсъдихме с представители на общинското ръководство своите идеи и виждания за развитието на града. Денят на самоуправлението ни позволи да покажем своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията.
  Всички сме единодушни, че участието ни в дейностите по проект „Дъга на надеждата” е нещо много положително като емоции и натрупване на полезен опит и чрез влизането ни в една различна от ежедневието роля, правим първите си стъпки в света на възрастните, което помага и на двете страни за разчупване на рутината и постигане на по-добро взаимодействие.

Ива Стефанова