29.XI.2014

ЕСНО 2014 – Ние участваме!

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

 От 22 до 29.11.2014 г. учениците от СОУ “Иван Вазов” – град Вършец взеха участие в традиционното издание на ЕСНО. Проектът е на Училищния съвет на децата под ръководството на г-жа Албена Цветкова и включва поредица от дейности, свързани с повишаване на информираността на обществото за ежегодната кампания на Програма LIFE+. В рамките на дните от седмицата ученици, родители и граждани имаха възможност да вземат участие в следните дейности и инициативи:
  Откриване на кампанията – раздаване на стикери “ЕСНО – 2014. Аз участвам!” за всяко дете и членовете на целия училищен екип: Директор, помощник-директор, административен и обслужващ персонал, учители. Седемстотин човека декларираха по този начин, че одобряват кампанията.
  Акция “Зелен микрофон” – инициатива на 10А и 10Б класове: интервюта с Кмета и Секретаря на Общината, с граждани.
  “Не на рекламите! Дърветата в парка ни, не в пощенската ми кутия.” – раздадени и залепени са 800 лепенки за пощенски кутии с оглед ограничаване на излишния спам.
  Украса на класните стаи от отпадъчни материали – петдесет ученици от ПИГ 5 клас изработиха табла и сувенири за Коледа от картон, капачки, брошури.
  Изготвяне и раздаване в града на информационни флайери ЕСНО – 2014.
  Флашмоб ЕСНО, организиран от ПИГ 1-4 класове. Осемдесет деца със собственоръчно изработени шапки от картон и найлон се построиха в училищния двор с абревиатурата ЕСНО и декларираха “Ние участваме!”
  Общият обхват на кампанията в СОУ “Иван Вазов” е над 2000 участници от различни възрастови групи.

Рени Петкова