06.II.2015

Ние сме бъдещето на нашия град

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  В периода 4 - 6 февруари 2015 г., ние – учениците от двата Училищни съвета на децата към СОУ “Иван Вазов” и ПГИТ, взехме участие в обучение за млади лидери по проекта на ДАЗД, УНИЦЕФ и Фондация “Партньори – България”. Получихме възможността да прекараме три забавни и ползотворни дни в компанията на Йоана.
  Какво научихме? Че винаги има какво още да научим – за отговорностите, произтичащи от нашите права; за задачите ни да изслушваме, чуваме, представляваме; за ангажиментите ни като избрани лидери; за задължението ни гласът на всички деца да бъде чут. Как се почувствахме? По-можещи, по-сплотени, по-устремени, по-значими. Какво очакваме? Нови идеи, нови хоризонти, нови победи. Защото успехът ни е желание, съчетано с много труд и съзидателност. Как ще продължим? Заедно, вдъхновени, уверени, като екип. Благодарим на ръководството на Община Вършец за предоставените ни възможности за участие в различни форми на обучение, за това, че винаги сме добре дошли и изслушани, че сме фактор в живота на нашия град!

Ива Стефанова