11.V.2015

Ден на отворените врати

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  На 11.05.2015 г. за първи път по инициатива на Училищния съвет на децата в СОУ “Иван Вазов” беше организиран Ден на отворените врати под надслов “Моето мнение е важно и чуто”. Във фоайето на СОУ “Иван Вазов” бяха поставени две кутии за приемане на предложения – едната за ученици, другата за родители. Така те получиха възможността да дадат своите препоръки за подобряване на учебно-възпитателната работа; укрепване на комуникацията учител-родител-ученик; иновативни мерки и подходи за преодоляване различията в мисленето на поколенията; предложения за промяна в нормативните документи – Правилник за Дейността на училището, Правилник за вътрешния ред, Стратегия за преодоляване на неграмотността сред ромските ученици. УСД ще запознае Директора на СОУ “Иван Вазов” с получените предложения и те ще бъдат разгледани на ПС.

Ива Стефанова