05.VI.2015

Регионална среща на детските съвети
под надслов „Ние сме бъдещето“

ВИЖ ОЩЕ СНИМКИ

  На 4-ти и 5-ти юни 2015 г., в град Монтана се състоя заключителна двудневна регионална среща по проект “Насърчаване на детското участие чрез издигане ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”. На събитието присъстваха представители на Фондация “Партньори България”, УНИЦЕФ, Областна администрация – град Монтана, нашите координатори г-жа Мария Шуманска и г-н Антон Тошев и менторът на УСД към СОУ “Иван Вазов” – гред Вършец, г-жа Албена Цветкова. С тяхната подкрепа, ние, децата от Вършец и нашите приятели от Общински съвет на децата – град Монтана, успяхме да се утвърдим като едни от водещите детски съвети в страната – получихме възможност да изявим творческия си потенциал, да дадем своето мнение по важни за нас въпроси и то да бъде чуто, да повярваме в собствените си сили.
  В периода април-юни 2015 г. Училищният съвет на децата към СОУ “Иван Вазов” насочи своето внимание към дейности в две приоритетни направления – работа с родители и работа с деца от уязвими групи: със специални образователни потребности и от ромски произход. В училището беше проведен Ден на отворените врати и постигнати споразумения с г-жа Ани Ангелова, директор. Част от отправените от нас и нашите родители предложения, ще бъдат включени в Правилника за вътрешния ред на училището. За учениците със специални образователни потребности бяха организирани конкурс-изложба “Светът през моите очи” и тържествен концерт. Под ръководството на Катрин Георгиева от 10 б клас, се проведе и анкетно проучване на мнението на децата от квартал “Изток” по различни въпроси, свързани с образованието.
  Нашия труд беше оценен от ръководителите на проекта и награден със сертификат за сътрудничество, издаден от Държавна агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и Фондация “Партньори България”. Искаме да благодарим на ръководството на община Вършец, на ръководството на нашето училище, на координаторите и всички възрастни, които ни подкрепяха, за да повярваме, че можем и че бъдещето е в наши ръце!

Ива Стефанова