Countess Elizabeth Bathory - Nadasdy
Розалия Георгиева
Jesus Christ
Катерина Каменова и Паолина Илиева
Raina, the Countess
Цветина Митова и Теодора Тодорова
William Shakespeare
Поли и Криси
Halloween
8Б Випуск 2016
Katia Zamfirova's portfolio
Катя Замфирова
How to be a good teacher
Елена Петрова
Halloween - 5Б клас
Петя Денчева
Annie Leibovitz
Фани Ивова
Edgar Degas
Теодор Георгиев
Édouard Manet
Димитър Тушев
Édouard Manet
Edward Villiard
Симона Петкова
Egon Schiele
Теодора Янева
Gustav Klimt
Дениса Семеонова
Gustav Klimt
Димитър Петков
Gustav Klimt
Паолина Илиева
Gustave Moreau
Диана Митрова
How does the World celebrate
Борислава Иванова
Oskar Kokoschka
Симона Ангелова
Pierre Bonnard
Виктор Видолов
Rembrandt van Rijn
Salvador Dalí
Ясен Гичев
Some of the world’s strangest celebrations
Симона Костадинова
St.Valentine's day
Елис Данов
Език и методология за учители по английски език – смесен подход
Катя Замфирова
HALLOWEEN 2012
Катя Замфирова
Nestinari Dances
Гаврил Войнов
Easter
Даниела Михайлова
Grandma March Day
Русиана Тодорова
Lazar and Palm Sunday
Most bizarre festivals in the World
Кристина Василева
Mother Mary
Мария Симова
Solar energy
Ивета Иванова
Funny Stories...
Гергана Янева
Circus
Мария Георгиева
The 20 best travel books of all time
?
The strangest house in the world
Теодора Атанасова

Ако имате проблеми с отварянето и разглеждането на презентации от нашия сайт можете да проверите възможните причини тук.