Философски размисли
Румяна Томова
Самюъл Хънтингтън – Сблъсъкът на цивилизациите
Теодора Янева
Новите зависимости – причини, следствия и разрешение на проблема
Димитър Тушев
Балкански културен калейдоскоп
Жасмина Костадинова
Човекът на бъдещето
Димитринка Георгиева
Принцип на четирите свободи
Борислава Иванова
Ричард Рорти
Теодора Димитрова
Деца индиго и кристалните деца
Теодора Димитрова
Ценността на човешкия разум
Цветина Митова
Пространство без зависимости
Димитър Бориславов
Технологии на бъдещето
Михаил Лазаров

Ако имате проблеми с отварянето и разглеждането на презентации от нашия сайт можете да проверите възможните причини тук.