1. Резерват “Сребърна”
Ивета Алексиева
2. Рамсарска конвенция
Биляна Иванова и Димитринка Дaфинова
3. Влажните зони в България
Вероника Врежакова и Ивета Алексиева
4. Да не ослепява земята ни!
Жасмина Костадинова и Борислава Иванова
5. Ролята на горите в живота ни
Боряна и Венислава Петрова
6. Природен Резерват „Ропотамо“
Теодора Тодорова и Даниела Михайлова
7. Влажни зони и биоразнообразие
Мирослава Димитрова и Надя Кехайова

Ако имате проблеми с отварянето и разглеждането на презентации от нашия сайт можете да проверите възможните причини тук.