Проект „Желано училище – безкрайни хоризонти“

Средно общообразователно училище „Иван Вазов“

Обръщаме се към вас, за да подкрепите нашите възпитаници във включването им в различни дейности, което ще обогати тяхната култура и мироглед.

Надяваме се на вашето съдействие и се радваме, че пред нашите деца се отварят прекрасни нови възможности.

Извънкласните дейности по проекта са:
            1. Фанфарна и духова музика
            2. Отглеждане на посадъчен материал в училищната оранжерия и
                  озеленяване на училищните дворове
            3. „Зелено училище“ за езикова подготовка
            4. Шивашко ателие
            5. Информационни технологии І – ІV клас
            6. Млад командос
            7. Танцови състави в двете училища
            8. Кръжок по изкуствата в двете училища
            9. Клуб „Здраве“ в ОУ „Климент Охридски“
            10. Клуб „Здраве“ в СОУ „Иван Вазов“
            11. Театрални трупи в двете училища
            12. Осигуряване публичност на проекта