Проект „Поуки от природата“

Цел на проекта:
Изследване на моделите, които природата предоставя за позитивен начин на живот. В този проект природата е ментор - тя е източник на информация и вдъхновение за креативност и ре-дизайн.

Бенефициенти на проекта: ІХA клас

Резюме на дейностите по проекта:
Изучаване и практическо приложение на образователен проект „Поуки от природата” с раздели:

  • „отпадъците са равни на храна“ - обръщаме внимание на това, че органичните ресурси трябва да се използват оптимално, а отпадъчния поток - елиминиран.

  •  „многобройни ползи“ - същността на материята е да разбере, че организмите в природата имат многобройни ползи и не са създадени само с една цел или функция.

  • „разнообразието дава сила“ - идеята на раздела е да бъдем запознати с огромното разнообразие от нежива материя и организми, които взаимно са си полезни за да устоят при внезапни промени, шок и стрес.

Теоретичните познания се допълват и от практически занятия и опит за конструиране на възобновяема циклична система за доставяне на енергия или компостери.