Проект „Живот без тютюнев дим“

Цел на проекта:
Да се намали броя на пушещите ученици в СОУ „Иван Вазов“.

Бенефициенти на проекта:  ІХA клас

Партньори:
медицински фелдшер, лекари, община Вършец, учители при СОУ „Иван Вазов“.

Резюме на дейностите по проекта

  • проучване на броя пушачи VІІІ – ХІІ клас;

  • издаване на брошури за превенция на тютюнопушенето и вредата от него;

  • изследване на вредните вещества в цигарения дим;

  •  експерименти с растения;

  • съвместни инициативи с родителите;

  • спортни събития с противопоставяне на отбори с пушачи и непушачи;

  • заснемане филм с дейностите по проекта.