Училищна програма за превенция на отпадането от училище
План за работата на учителския колектив за учебната 2012/2013 година в изпълнение на Училищна програма на превенция на отпадане от училище
Училищна програма за подобряване на взаимодействията с родителите
План за работата на учителския колектив за учебната 2012/2013 година в изпълнение на Училищна програма за подобряване на взаимодействията с родителите
Училищна програма за ре-интегриране на отпаднали от образователната система ученици
План за работата на учителския колектив за учебната 2012/2013 година в изпълнение на Училищна програма за ре-интегриране на отпаднали от образователната система ученици
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2015г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.12.2015г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2016 г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СОУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2016г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 31.03.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2017 г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.06.2017г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2017г.
ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ НА СУ "ИВАН ВАЗОВ" ГР. ВЪРШЕЦ КЪМ 30.09.2017г.