Училищна програма за превенция на отпадането от училище
План за работата на учителския колектив за учебната 2012/2013 година в изпълнение на Училищна програма на превенция на отпадане от училище
Училищна програма за подобряване на взаимодействията с родителите
План за работата на учителския колектив за учебната 2012/2013 година в изпълнение на Училищна програма за подобряване на взаимодействията с родителите
Училищна програма за ре-интегриране на отпаднали от образователната система ученици
План за работата на учителския колектив за учебната 2012/2013 година в изпълнение на Училищна програма за ре-интегриране на отпаднали от образователната система ученици