ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ИВАН ВАЗОВ”
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ИВАН ВАЗОВ”
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДОЧНА ФОРМА НА
ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.
ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП
ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ