ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ / ПРЕДМЕТ

Ани Ангелова

Директор

Рени Спасова

Помощник-директор

Адрияна Николова

Математика

Албена Цветкова

Биология и здравно образование

Информатика и инф. технологии

Анелия Иванова

Възпитател

Бисерка Салтирова

Учител на деца с нарушено зрение

Бояна Тодорова-Митрова

Възпитател

Валери Филипов

Физическа култура и спорт

Ваня Алексиева

География и икономика

Венета Максимова

Български език и литература

Венислава Замфирова

Възпитател

Beнциcлaв Cтaмeнoв

Информатика и инф. технологии

Вержиния Яначкова

Възпитател

Вилия Крумова

Руски език

Владислава Йорданова

Английски език

Гергана Найденова

Начален учител

Гошо Александров

Изобразително изкуство

Димитринка Маринова

Изобразително изкуство

Димитринка Николова

Математика

Дора Данаилова

Начален учител

Елена Петрова

Английски език

Елеонора Кръстева

Математика

Емилия Маринова

Български език и литература

Емилия Русимова

Химия и ООС

Емилия Цанкова

Начален учител

Ивайло Панов

Психолог

Камен Пунчев

Музика

Катя Замфирова

Английски език

Красимир Кръстев

Ресурсен учител

Лили Димитрова

Български език и литература

Лиляна Георгиева

Физическа култура и спорт

Лорита Иванова

Начален учител

Любов Христова

Руски език

Малина Генкова

Математика

Маргарита Симеонова

Български език и литература

Миглена Антонова-Крумова

Математика

Милена Ангелова

Английски език

Милена Николова

Начален учител

Мирослава Георгиева

Английски език

Невена Стоянова

Хореография

Нели Вълкова

Слухово-речев рехабилитатор

Олга Яничкова

География и икономика

Петя Борисова

Възпитател

Петя Денчева

Английски език

Петя Исаева

Възпитател

Петя Сълкова

Начален учител

Радка Костадинова

Физика и астрономия

Райна Първанова

Начален учител

Росица Стаева

Биология и здравно образование

Румен Иванов

Технологии

Румяна Илиева-Младенова

Български език и литература

Румяна Томова-Петрова

Обществени науки

Русим Русимов

Начален учител

Сашо Сълков

История и цивилизация

Снежана Пеева

Физическа култура и спорт

Соня Ангелова

Логопед

Цветелина Антонова

Физика и астрономия

Химия и ООС

Янислав Димитров

Английски език