Устав на Ученически съвет при СУ „Иван Вазов“ - гр.Вършец
Правилник за организацията и дейността на Ученически съвет при СУ „Иван Вазов“
План на Ученически съвет при СУ „Иван Вазов“ за 2012/2013 година
Презентация отразяваща дейността на Ученически съвет
Участие в ЕСНО 2014