Рецепторите:

 В ретината на човешкото око има 4 вида рецептори:

       Пръчиците  се използват за нощно виждане или при много слабо осветление. В окото има около 120 милиона пръчици, които са много силно светлочувствителни, но не са чувствителни по отношение на цветовете.

          Колбичките са чувствителни към цветове и са около 6-7 милиона. Делят се на три категории, в зависимост от чувствителността си към дължината на светлинната вълна.

                L-рецепторите са най- чувствителни към светлина с голяма дължина на вълната (червена или близо до червената светлина)

               М-рецепторите са най- чувствителни към средна дължина на вълната (зелена  или близо до зелената светлина).

                  S рецепторите са най- чувствителни към късата дължина на вълната, които изглеждат сини. Хората с нормално цветно зрение имат L- чувствителни, М чувствителни и S-чувствителни рецептори. При хора с нарушено цветно зрение далтонизъм, понякога погрешно наричан цветна слепота- липсват един или няколко от тези рецептори.

      Рецепторите в окото представляват светлочувствителни неврони, които изпращат  електрически импулс при попадане на светлина върху ретината. Формирането на образ върху ретината се дължи на систематгично просдтранствено задействане на тези рецептори.

                        Как работи ретината?                                       При фокусиране на светлината върху ретината, рецепторите се свръхполяризират, т.е. увеличава се тяхното напрежение. Напрежението на невроните в покой е обикновено около -70 миливолта и може да се увеличи максимално до 55 миливолта.                 Свръхполяризираният рецептор ( пръчица или колбичка, в зависимост от светлината) възбужда биполярна клетка , която от своя страна възбужда ганглийна клетка. Ганглийната клетка изпраща електрически импулс към мозъка на зрителния нерв. Това е опростено представяне на действителния механизъм , който включва няколко слоя неврони.

      "Обработката на изображението " в действителност се извършва в мозъка. Тя се осъществява в зрителната кора в двете зони в задната част на мозъка , известни като тилни лобове. Образът на дясното око се обработва от лявата страна на мозъка и обратно. Въпреки , че действителният образ върху ретината е обърнат, образът , който виждаме е изправен.

         рецепторите